Afrikaans English

Watter tekens dink jy sal 'n kind wys tydens die inperking, dat hy/sy nie cope nie?