Afrikaans English
Verslawing
Belangrik!
Indien 'n persoon vermoed dat hy/syself of geliefde verslawing het, is dit belangrik om te onthou dat die toestand behandelbaar is en so gou as moontlik die hul van professionele persoon inroep.

ALGEMEEN

Verslawing (ook eetversteurings)

Die hoё eise en druk pas van ons samelewing, asook 'n gebrek aan gesonde hanteringsvaardighede, kan vroue kwesbaar maak vir verskillende tipes verslawings.

ALKOHOLISME

Alkoholisme onder vroue

Alkoholisme onder vroue is aan die toeneem. Lees gerus meer hieroor op:

  1. Alcoholism-in-women

Volgens Psychology Today is die vyf belangrikste redes hoekom ma’s alkohol oormatig gebruik:

  1. stres en angs
  2. romantiese verhoudings
  3. druk van vriende en familie
  4. 'n traumatiese ervaring
  5. verveeldheid

Lees gerus meer hieroor op ons bladsy oor verslawing (en eetversteurings).

NOODMAATREËLS

Indien jy of ‘n geliefde sukkel met geestesgesondheidsprobleme, stel ons die volgende opsies voor:
  1. skakel jou huisdokter (indien beskikbaar);
  2. gaan na jou naaste hospitaal se noodeenheid;
  3. skakel een van die volgende noodnommers: SADAG (die Suid-Afrikaanse Depressie-en-angsgroep) se 24-uur-hulplyn: 0800 12 13 14 of selfdoodkrisislyn: 0800 567 567; of
  4. kontak Wie is ek?