NAVORSINGSDEELNEMERS WORD BENODIG!

Ons werf tans deelnemers vir ‘n studie oor Obsessief-Kompulsiewe Steuring (OKS) en breinstruktuur / -funksie.

OKS is ‘n psigiatriese toestand gekenmerk deur ongewenste ontstellende idees, gedagtebeelde of impulse, wat herhaaldelik in die individu se gedagtes opkom (obsessies) en/of herhalende gedrag of rituele (kompulsies). Daar is bewyse wat daarop dui dat sekere dele van die brein (soos die basale ganglia) en spesifieke chemikalieë in die brein (soos serotonien en dopamien) ‘n rol speel in die ontwikkeling van hierdie toestand.

Hierdie studie ondersoek hoe die breine van mense van OKS werk in vergelyking met die breine van gesonde mense.
Ons nooi mense uit met OKS, broers/susters van mense met OKS, asook gesonde mense, om deel te neem aan hierdie studie.

Mense met OKS kan deelneem indien OKS hulle primêre klagte is, en indien hulle nie op medikasie of in terapie vir die behandeling van OKS (in die laaste 6 weke) is nie.

Broers en susters van mense met OKS wat gesond is (individue met geen psigiatriese toestande nie), mag ook deelneem.

Om ingesluit te word as ‘n gesonde deelnemer, mag u geen geskiedenis van ‘n psigiatriese toestand (soos byvoorbeeld depressie) hê nie.

Indien u belangstel, sal u deelname ‘n omvattende diagnostiese onderhoud, die voltooiing van vraelyste, ‘n neurosielkundige assessering en dalk ook breinbeelding (MRB), insluit. Deelname is vrywillig en vertroulik, en u mag te enige tyd onttrek. Die onderhoude vind by die MRC Unit on Risk and Resilience in Mental Disorders, Departement Psigiatrie, by die Tygerbergkampus van Stellenbosch Universiteit, plaas.

Kontak asseblief die hoofnavorser, Prof Christine Lochner (cl2@sun.ac.za ; 021 938 9179) of haar navorsingsassistente Me Mandi Broodryk (OCDRSA@sun.ac.za) of Mnr Lian Taljaard (liant@sun.ac.za ; 021 938 9654).