DIE ONTSTAAN VAN WIE IS EK?

Die nuutste statistiek (dat een uit elke vyf Suid-Afrikaners aan ‘n sielkundige afwyking ly), die groot aantal briewe wat hulpkolomme in tydskrifte ontvang, asook die algemene wanopvattings, mites en bygelowe rondom die begrip “sielkunde”, het Lise Swart laat besef dat die beskikbaarheid van inligting en kennis, asook die implimentering daarvan in ‘n persoon se lewe, absoluut noodsaaklik is. Sy en haar verloofde, Louis Awerbuck (kliniese sielkundige), het in 2012 met die gewilde radioprogram Wie is ek? begin. Dit is ‘n weeklikse inligtings- en vermaaklikheidsradioprogram op RSG en fokus op die bespreking en verduideliking van menslike gedrag, geestesgesondheid en alle aspekte wat daarmee verband hou.

Luister na die potgooi van Wie is ek?-episodes op RSG

Die behoefte aan inligting, kennis en advies het daartoe gelei dat Louis en Lise in 2017 besluit het om die Wie is ek?-span uit te brei en veral persone wat hulle op ‘n bepaalde gebied van die sielkunde toespits, te betrek. Dit beteken dat die span voortaan enigiemand met enige probleem kan bystaan. Die spesialiteite sluit onder meer die volgende in: traumabehandeling, gespesialiseerde kinderbehandeling, gesins- en volwassebehandeling, ondersteuningsgroepe en buitepasiënt-verslawingsterapie.