Hoe om goed te kommunikeer
Belangrik!
Omdat dit so eenvoudig klink, dink meeste van ons dat kommunikasie vanselfsprekend is, en voel ons van nature meestal dat dit die ander persoon se “skuld” is as ons nie reg verstaan word nie.

LISE VRA: Jy sien geweldig baie mense in praktyk wie se verhoudings op die rotse is, en sệ altyd die hoofrede is kommunikasie. Wat sou jy noem as hoofredes waarom mense so sukkel om te kommunikeer?

LOUIS ANTWOORD: Omdat dit so eenvoudig klink, dink meeste van ons dat kommunikasie vanselfsprekend is, en voel ons van nature meestal dat dit die ander persoon se “skuld” is as ons nie reg verstaan word nie. As ons egter mooi hieraan dink, behoort ons agter te kom dat ons geweldig beperk is om dit wat in ons binneste aangaan, in woorde uit te druk. Ons het net taal, en taal is beperk tot 5 klinkers (a, e, i, o, u), en ‘n beperkte aantal medeklinkers (d, s, t, ens). As mense is ons denke en gevoelens baie meer ingewikkeld as wat ons eintlik in taal kan uitdruk, en as mens nog emosioneel voel terwyl mens jouself probeer uitdruk (soos in ‘n konflik situasie), raak dit nog moeiliker. Voeg daarby frustrasie, ongelukkigheid, en ons persoonlike “issues”, en dan is dit eintlik verbasend dat mense min of meer mekaar verstaan, veral in moeilike omstandighede.

LISE VRA: In ons verhouding probeer ons ‘n paar goue reëls volg om te verseker ons behou goeie kommunikasie. Vertel asb vir ons lesers wat die reëls is, en hoekom dit die beste werk.

LOUIS ANTWOORD: Dit gaan eenvoudig klink, en selfs kinderagtig, maar ek waarborg ten minste 80 % verbetering in kommunikasie, As die reëls getrou gevolg word. Gereeld gebeur dit dat ons binne minute ‘n aangeleentheid kan uitwerk, wat maande, selfs jare mee gesukkel was voor die tyd. As voorbeeld, kom ons neem Persoon A en Persoon B, wat verskil oor ‘n aangeleentheid. Dit werk dan as volg:

 • A kry eerste spreekbeurt (dit maak nie eintlik saak wie begin nie), en praat dan so lank as wat hy/sy wil. A kan genoeg stiltes ook neem om te dink wat om verder te sệ.
 • B mag nie onderbreek nie, en mag ook nie uitloop op die gesprek nie (B hoef nie te hou van wat gesệ word nie, maar MOET by die twee reels hou.
 • As A klaar gepraat het, moet hy/sy dit sệ, bv. “Ek is nou klaar”.
 • Voordat B mag antwoord, moet B eers alles opsom wat A gesệ het, TOTDAT A tevrede is. Hierdie is die kern van die sukses van die gesprek. Al moet B twintig keer opsom, A mag nie toestemming gee dat die gesprek mag aangaan totdat A 100% seker is dat B alles presies opgesom het soos A dit bedoel het nie. Die doel hier is dat B presies moet gehoor het wat A bedoel het.
 • As A dan toestemming gee, ruil die rolle om, en B kan dan antwoord en sệ net wat hy/sy wil, solank as hy/sy wil. B mag dan nie onderbreek, of uitloop uit die gesprek nie. Weereens moet A daarna eers alles opsom wat B gesệ het, TOTDAT B tevrede is dat hy/sy 100% gehoor is.
 • Die rolle ruil heeltyd om, en die gesprek is slegs klaar as A en B altwee toestemming gee daarvoor. Teen die einde van die gesprek sal dit goed wees as A en B in hulle gespreksbeurte begin voorstelle maak, en begin onderhandel, om ‘n oplossing te kry. Dit is hier waar A en B dan ‘n “deal” maak, oor hoe dit in die toekoms hanteer gaan word. Maak hier seker dat die “deal” duidelik omskryf is, amper soos in ‘n kontrak met baie details, sodat die probleem in die toekoms maklik hanteer kan word as dit nodig is (mens kan dit selfs neerskryf en daarby teken!). Weereens, hou streng by die reels!
 • As A of B in die toekoms dan ‘n fout maak, en nie by die ooreenkoms hou nie, beteken dit nie dat alles platgeval het nie. Ons is mense, en maak foute. Gebruik dieselfde stel reëls om A of B te herinner dat hy/sy die ooreenkoms per ongeluk verbreek het, en maak seker dat albei weer op dieselfde bladsy kom.

Hierdie gesprek/ke kan soms nogal lank vat, maar gewaarborg gaan dit minder tyd neem as enige ander pogings om aangeleenthede heeltemal uit te sorteer. Ek wil net weer noem dat die sukses van hierdie kommunikasie absoluut afhang van hoe daar by die reëls gehou word. As een stap gemis word, of nie deeglik afgehandel word nie, val die hele proses plat. Natuulik moet albei partye eers instem om die reëls te gebruik, en dit word net gebruik om verskille en konflik op te los, nie vir alledaagse gesprekke nie.

LISE VRA: Wat doen mens as een van die partye nie wil gesprek voer, of by die reëls hou nie?

LOUIS ANTWOORD: Dan het ons ‘n groot probleem. Tensy die party dan ‘n beter voorstel het om die probleem op te los, of beter te kommunikeer, gaan die probleem nie opgelos word nie, en kom dit telkens terug om moeilikheid te veroorsaak. As iemand weier om met jou te kommunikeer, of by die reëls van die kommunikasie te hou, het jy basies net twee keuses: Óf jy moet dit dan aanvaar en daarmee saamleef, óf jy sal moet besluit of jy nog deel van daardie verhouding wil wees. Daar is ongelukkig nie ‘n ander keuse waarvan ek weet nie.

Relevante artikels

 • A Rational Relationship

  A Rational Relationship

  Human beings are more irrational than rational. Put in different terms, the reason/s why people act the way they do are more than often not logical and cannot be explained rationally.