Verbale Mishandeling
Belangrik!
Mense wat ander mense verbaal mishandel, wil seker maak dat hulle die persoon se selfbeeld aftakel deur hulle te verkleineer, te verneder en te “onderdruk.”

LISE VRA: Jy het al gesê dat mishandeling onder alle geslagte en ouderdomme voorkom. Hoekom is dit belangrik om verbale en fisiese (of emosionele) mishandeling van mekaar te skei? Verbale mishandeling is sekerlik minder gevaarlik as fisiese mishandeling?

LOUIS ANTWOORD: Dit is verstaanbaar dat mense so sal dink, maar eintlik is dit net die teenoorgestelde. Omdat dit “veiliger” is vir ‘n persoon om ‘n ander verbaal af te knou (die persoon kom bv. nie so maklik in die moeilikheid by die gereg nie), kom dit meer algemeen voor as fisiese mishandeling. Daar is gewoonlik ook nie “fisiese” bewyse nie. In verhoudings of gesinne waar verbale mishandeling voorkom, word die patroon gewoonlik al meer intens en kan die slagoffers ernstige sielkundige probleme ontwikkel. Persone wat oor ‘n lang tyd hieraan blootgestel word, kan angsverwante toestande, kliniese depressie en/of posttraumatiese stres ontwikkel. Vir mense wat reeds in hul kinderjare verbaal mishandel is, is dit geweldig moeilik om in hul volwasse jare emosioneel gemaklik te funksioneer.

LISE VRA: Maar dit gebeur tog dikwels dat mense lelike en persoonlike dinge vir mekaar sê wanneer hulle stry kry. Hoe weet ‘n mens wanneer dit verbale mishandeling is?

LOUIS ANTWOORD: Onthou, ons kyk na ‘n patroon van gedrag wat gereeld en oor ‘n lang tydperk voorkom. Mense wat ander mense verbaal mishandel, wil seker maak dat hulle die persoon se selfbeeld aftakel deur hulle te verkleineer, te verneder en te “onderdruk.” Verbale mishandeling is nie net uitskel, vloek of slegsê nie, maar sluit ook die volgende in:

  • ‘n Konstante stryery, argumentering en afkraking van die ander party se opinie (dis “belaglik”, “onlogies” en “dom”), veral voor ander mense
  • Weerhouding van inligting wat ‘n ander persoon in die verleentheid kan bring
  • Vernedering wat as ‘n “grap” vermom word
  • Aanhoudende beskuldigings en verwyte
  • Konstante veroordeling en kritisering
  • Dreigemente of onderliggende implikasie van dreigemente
  • Doelbewuste ondermyning van die ander persoon se planne of pogings

Net soos fisiese mishandeling, gaan verbale mishandeling hoofsaaklik oor MAG. Dis ‘n persoon se poging om mag oor iemand anders te kry of te behou. In die meeste gevalle is dit omdat die persoon self met ‘n lae selfbeeld sukkel.

LISE VRA: Kan ‘n mens die situasie “omkeer” of red? Of is die verbreking van ‘n verhouding die enigste opsie?

LOUIS ANTWOORD: Enige situasie kan omgekeer word, maar hoe langer ‘n patroon voorkom en hoe meer gereeld dit gebeur, hoe moeiliker word dit om so ‘n situasie te red. Natuurlik sal ‘n mens aanvanklik probeer om sulke gedrag stop te sit. Let egter op dat verbale mishandeling ‘n baie ernstige situasie is. Om dit uiteindelik gelate te aanvaar, uit vrees of “ter wille van die vrede”, is te ‘n hoë prys om te betaal. Indien ‘n persoon ‘n verhouding waarin dit voorkom wil verander, behoort hy/sy verbale afkraking, vernedering of enige ander vorm van verbale mishandeling gewoon te verbied. Wedersydse erkenning, agting en respek is ononderhandelbaar, en ‘n verbale afkraking van die ander party mag op geen manier voorkom nie, ongeag die situasie.