Grenslynpersoonlikheids versteuring
Belangrik!
Indien 'n persoon vermoed dat hy/syself of geliefde aan grenslynpersoonlikheidsversteuringly, is dit belangrik om te onthou dat die toestand behandelbaar is en so gou as moontlik die hulp van 'n professionele persoon inroep.

ALGEMEEN

Wat is Grenslynpersoonlikheidsversteuring?

Grenslynpersoonlikheidsversteuring (GPV) word gekenmerk deur ongewone variasies en dieptes in gemoed. Hierdie gevoelskommelinge kan ernstige negatiewe gevolge in denke en interpersoonlike verhoudings veroorsaak. Die hoofkenmerke van GPV is gevoelens van verwerping, impulsiewe gedrag en onstabiliteit in emosies, interpersoonlike verhoudings en selfbeeld. Dit kom meer algemeen onder vroue voor, en behandeling deur middel van medikasie en psigoterapie kan soms verbetering fasiliteer.

Mense wat onder GPV gebuk gaan, is gereeld besig om hulleself en ander óf te idealiseer óf in hul gedagtes af te kraak. Dit veroorsaak dan 'n wisseling tussen 'n baie hoë agting vir self en ander tot intense teleurstelling in en minagting van self en ander. Selfbeserings en selfdoodpogings kom ook algemeen voor.

SIMPTOME

WAT IS DIE SIMPTOME VAN GRENSLYNPERSOONLIKHEIDSVERSTEURING?

Die volgende simptome is 'n aanduiding, gegrond op die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5), wat wêreldwyd aanvaar word as die mees gesaghebbende bron. Let asb. daarop dat 'n amptelike diagnose slegs deur 'n gekwalifiseerde persoon gemaak mag word.

GPV word gekenmerk deur 'n volgehoue patroon van onstabiliteit in interpersoonlike verhoudings, selfbeelden gemoed, asook impulsiwiteit. Dit begin by vroeë volwassenheid en kom in verskeie situasies voor, soos aangedui deur 5 of meer van die volgende:

 1. Paniekerige pogings om werklike of verbeelde verwerping te vermy.
 2. 'n Patroon van onstabiele en intense verhoudings, wat gekenmerk word deur 'n wisseling tussen ekstreme “aanbidding” en “walging”.
 3. 'n Duidelike en volgehoue patroon van onstabiele selfbeeld of gevoel oor self.
 4. Impulsiwiteit in ten minste twee situasies wat nadelige gevolge kan inhou (bv. oorbesteding, substansmisbruik, roekelose bestuur, seks, ooreet).
 5. Konstante gedagtes aan selfdood of aanduidings daarvan, of selfbeseringsgedrag.>
 6. Episodes van emosionele onstabiliteit weens wisselende gemoed duur gewoonlik 'n paar uur lank, maar selde langer as 'n paar dae.
 7. Chroniese gevoelens van “leegheid”.
 8. Ontoepaslike, intense woede of woedebuie, wat moeilik is om te beheer.
 9. Angsverwante paranoïese gedagtes rakende self, of simptome van verlies aan kontak met die werklikheid.

BEHANDELING

BEHANDELING VAN GRENSLYNPERSOONLIKHEIDSVERSTEURING

 1. Watter behandeling werk suksesvol in die behandeling van grenslynpersoonlikheidsversteuring?
  Sekere vorme van psigoterapie is meer suksesvol as ander, maar daar is geen enkele behandeling wat 100% suksesvol is nie. Behandeling is eintlik meer toegespits op die handhawing van lewenskwaliteit, want dit is nie 'n spesifieke toestand wat “opgelos” kan word nie.
 2. Kan medikasie help?
  Daar is tans geen medikasie wat voorgeskryf kan word vir mense wat diagnoseerbaar is met GPV nie, maar daar is wel medikasie vir sekere van die simptome, veral gemoedskommelinge wat 'n groot deel uitmaak van hierdie persoonlikheidsversteuring.
 3. Hoekom is dit so moeilik om 'n grenslynpersoonlikheidsversteuring te diagnoseer?
  Die term “grenslyn” beskryf die probleem: hierdie persoonlikheidversteuring “grens” aan ander persoonlikheidsversteurings. Dit beteken dat grenslynpersoonlikheidsversteuring 'n “stukkie” van die ander persoonlikheidsheidsversteurings ook bevat.
 4. Wie moet my of 'n geliefde diagnoseer?
  Omdat GPV so kompleks is, kan dit slegs deur 'n kliniese sielkundige of psigiater gediagnoseer word. Hulle is opgelei om tussen verskillende versteurings te onderskei.

ADVIES

ADVIES VIR GELIEFDES EN FAMILIELEDE WAT SAAM MET IEMAND WOON OF WERK WAT GEDIAGNOSEER IS MET GRENSLYNPERSOONLIKHEIDSVERSTEURING:

 1. Wees konsekwent en voorspelbaar. Hou by jou woord. As jy ingee tydens uitdagende gedrag, word die grenslyngedrag versterk. Dit is 'n bose kringloop waar die gedrag net erger en erger word.
 2. Moedig verantwoordelikheid aan. Moenie 'n persoon met GPV se redder word nie. Geliefdes kan maklik gemanipuleer word om verantwoordelikheid te neem vir die persoon seonverantwoordelike aksies. Die persoon gaan geen motivering vir verandering hê as iemand deurentyd tot sy of haar redding kom nie.
 3. Wees eerlik. Persone met GPV dink dikwels dat hulle deur almal onregverdig behandel word. Bied eerlike terugvoer in so situasie.
 4. Moenie argumente laat eskaleer nie. Persone met GPV kan dit wat jy probeer oordra, verkeerd interpreteer. As jy kritiek lewer, gaan jy heel waarskynlik hoor hoe “veragtelik” jy is. Gee jy 'n kompliment, moet jy dalk hoor hoe “skynheilig” jy is. Verduidelik jy jou bedoelinge, vererger jy waarskynlik die emosies. Sorg dus dat jy nie vasgevang word in 'n onnodige argument nie. Doen jou bes om kalm te bly, al voel jy gefrustreerd, magteloos en verlam deur jou geliefde se reaksies.

{ Hoe kan ons jou help? }

SADAG

Hierdie organisasie het'n kragtige span psigiaters, sielkundiges
en algemene praktisyns. Kontak hul
tolvrye 24-uur-hulplyn
by 0800 12 13 14
Kontak SADAG

Good Hope

Die Good Hope Psychological Service (GHPS) word vir staatspasiënte vanaf die Stellenbosch Hospitaal, asook die TC Newman-hospitaal in die Paarl, bedryf. Kontak hulle by 021 887 7913
Kontak Good Hope

Het jy 'n vraag

Het jy ‘n vraag vir ‘n professionele persoon? Stuur jou vraag hier en iemand sal jou so gou moontlik kontak. Hierdie is 'n gratis diens wat ons aanbied aan die Suid-Afrikaanse publiek. Alle briewe word vertroulik hanteer.

Facebook

NOODMAATREËLS

Indien jy of ‘n geliefde sukkel met geestesgesondheidsprobleme, stel ons die volgende opsies voor:
 1. skakel jou huisdokter (indien beskikbaar);
 2. gaan na jou naaste hospitaal se noodeenheid;
 3. skakel een van die volgende noodnommers: SADAG (die Suid-Afrikaanse Depressie-en-angsgroep) se 24-uur-hulplyn: 0800 12 13 14 of selfdoodkrisislyn: 0800 567 567; of
 4. kontak die Wie is ek?-sentrum.