DIE ONTSTAAN VAN WIE IS EK?

Die nuutste statistiek (dat een uit elke vyf Suid-Afrikaners aan ‘n sielkundige afwyking ly), die groot aantal briewe wat hulpkolomme in tydskrifte ontvang, asook die algemene wanopvattings, mites en bygelowe rondom die begrip “sielkunde”, het Lise Swart laat besef dat die beskikbaarheid van inligting en kennis, asook die implimentering daarvan in ‘n persoon se lewe, absoluut noodsaaklik is. Sy en Louis Awerbuck (kliniese sielkundige), het in 2012 met die gewilde radioprogram Wie is ek? begin. Dit is ‘n weeklikse inligtings- en vermaaklikheidsradioprogram op RSG en fokus op die bespreking en verduideliking van menslike gedrag, geestesgesondheid en alle aspekte wat daarmee verband hou.

Luister na die potgooi van Wie is ek?-episodes op RSG

Die behoefte aan inligting, kennis en advies het daartoe gelei dat Louis en Lise in 2017 besluit het om die Wie is ek?-span uit te brei en veral persone wat hulle op ‘n bepaalde gebied van die sielkunde toespits, te betrek. Dit beteken dat die span voortaan enigiemand met enige probleem kan bystaan. Die spesialiteite sluit onder meer die volgende in: traumabehandeling, gespesialiseerde kinderbehandeling, gesins- en volwassebehandeling, ondersteuningsgroepe en buitepasiënt-verslawingsterapie.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Louis Awerbuck

Louis Awerbuck

Image is not available
Image is not available

Karin Gerber

se terapeutiese voorkeur is om kinders d.m.v. spelterapie te bemagtig om emosionele hindernisse te hanteer. Sy is tans besig met opleiding deur die ISST (International Society of Sandplay Therapy) om ‘n internasionaal gesertifiseerde sandspelterapeut te word.
Lees meer oor Karin

Image is not available
Image is not available

LISE SWART

werk gebeur oorwegend in die agtergrond, maar is nogal omvattend: sy is die direkteur, bemarkings- en mediahoof van die Wie is ek-maatskappy, aanbieder van die radioprogram, ek doen die inhoudsbeplanning van die webtuiste, ensovoorts.
Lees meer oor Lise

Image is not available
Image is not available

Johannes Schickerling

Anton Bohmer

Christine Nell

is Wie is ek? se spesialis op die gebied van verslawing. Hy verdiep homself in die verstaan en ontleding van verslawing: die oorsake, die behandeling en volhoubaarheid. Die holistiese benadering van verslawing lê Johannes na aan die hart.
Lees meer oor Johannes

is ‘n voorligtingsielkundige (counselling psychologist) met ‘n spesiale belangstelling in die geestesgesondheid van vroue. In terapie werk sy graag saam met haar kliёnte aan probleme soos eet- en ander verslawings, die verwerking van miskrame.
Lees meer oor Christine

fokus op individuele terapie met volwassenes, asook op neurosielkundige (of kognitiewe) evaluasies. Sy evaluasies is ook nie alleen beperk tot ouer persone
nie, maar sluit enige persoon in wat bekommernis oor geheue en ander vermoëns mag hê.
Lees meer oor Anton

spesialiseer al etlike jare lank in algemene psigoterapie met volwassenes, sielkundige assessering en sportsielkunde. Hy is ‘n kliniese sielkundige wat sedert 1995 in privaat praktyk is. Louis is ook intensief betrokke by konsultasie aan maatskappye.
Lees meer oor Louis

Slider