Tourettesindroom
Belangrik!
Indien 'n persoon vermoed dat hy/syself of geliefde aan tourettesindroom ly, is dit belangrik om te onthou dat die toestand behandelbaar is en so gou as moontlik die hulp van 'n professionele persoon inroep.

ALGEMEEN

WAT IS TOURETTESINDROOM?

Tourettesindroom is 'n oorerflike neurologiese versteuring wat in die kinderjare begin en gekenmerk word deur verskeie fisieke “tics” (onwillekeurige bewegings, bv. gesig wat trek of arm wat ruk) en verbale “tics”(onwillekeurige geluide).

Die versteuring is vroeër as 'n vreemde en bisarre toestand beskou, meestal omdat dit geassosieer is met onbeheersde vloek of obsene woorde. In werklikheid kom die gevloek slegs by 'n baie klein persentasie van mense met Tourettesindroom voor.

Ekstreme gevalle by volwassenes is baie raar, en die versteuring beïnvloed nie intelligensie of lewensverwagting nie. 'n Groot persentasie van die simptome verdwyn ook geleidelik soos kinders ouer word en deur hulle tienerjare gaan.

Daar is nie duidelike ooreenstemming tussen kundiges oor die oorsake van Tourettesindroom nie, en behandeling verskil van kind tot kind. Medikasie en 'n terapeutiese proses waarby die ouers betrek word, word in die meeste gevalle toegepas.

SIMPTOME

WAT IS DIE SIMPTOME VAN TOURETTESINDROOM?

Die volgende simptome is 'n aanduiding, gegrond op die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5), wat wêreldwyd aanvaar word as die mees gesaghebbende bron. Let asb. daarop dat 'n amptelike diagnose slegs deur 'n gekwalifiseerde persoon gemaak mag word.

'n Patroon van gedrag wat ten minste een jaar duur en die volgende insluit:

 1. Verskeie fisieke “tics”, en ten minste een of meer verbale “tic” (geluid).
 2. Hierdie “tics” moet vir meer as drie maande ononderbroke voorkom.

Die gedrag moet voor die ouderdom van 18 begin en nie die gevolg van enige ander mediese toestand wees nie.

BEHANDELING

BEHANDELING VAN TOURETTESINDROOM

 1. Wie moet my kind diagnoseer?
  Enige psigiater of sielkundige wat daarin gespesialiseer het om met gedragsafwykings by kinders te werk.
 2. Gaan my kind medikasie moet gebruik?
  Dit is nie altyd nodig nie, en hang van kind tot kind af. Soms kan goeie resultate bereik word met die hulp van medikasie, veral om fisieke trekkings (“tics”) te beheer. Oor die algemeen word terapie sterk aanbeveel om die probleem psigoterapeuties te behandel.
 3. Wat behels behandeling van 'n kind met Tourettesindroom?
  Saam met medikasie, is sekere vorme van psigoterapie, veral gedragsterapie, aangedui in die behandeling.
 4. Kan my kind genees word?
  Daar is nie regtig 'n genesing vir Tourettesindroom nie, maar behandeling fokus op die beheer van impulsiewe gedrag en veral fisieke trekkings (”tics”) wat kan inmeng met interpersoonlike funksionering. As die fisieke trekkings nie te erg voorkom nie, is behandeling soms onnodig.

{ Hoe kan ons jou help? }

SADAG

Hierdie organisasie het'n kragtige span psigiaters, sielkundiges
en algemene praktisyns. Kontak hul
tolvrye 24-uur-hulplyn
by 0800 12 13 14
Kontak SADAG

Good Hope

Die Good Hope Psychological Service (GHPS) word vir staatspasiënte vanaf die Stellenbosch Hospitaal, asook die TC Newman-hospitaal in die Paarl, bedryf. Kontak hulle by 021 887 7913
Kontak Good Hope

Het jy 'n vraag

Het jy ‘n vraag vir ‘n professionele persoon? Stuur jou vraag hier en iemand sal jou so gou moontlik kontak. Hierdie is 'n gratis diens wat ons aanbied aan die Suid-Afrikaanse publiek. Alle briewe word vertroulik hanteer.

Facebook

NOODMAATREËLS

Indien jy of ‘n geliefde sukkel met geestesgesondheidsprobleme, stel ons die volgende opsies voor:
 1. skakel jou huisdokter (indien beskikbaar);
 2. gaan na jou naaste hospitaal se noodeenheid;
 3. skakel een van die volgende noodnommers: SADAG (die Suid-Afrikaanse Depressie-en-angsgroep) se 24-uur-hulplyn: 0800 12 13 14 of selfdoodkrisislyn: 0800 567 567; of
 4. kontak die Wie is ek?-sentrum.