Tourettesindroom
Belangrik!
Indien 'n persoon vermoed dat hy/syself of geliefde aan tourettesindroom ly, is dit belangrik om te onthou dat die toestand behandelbaar is en so gou as moontlik die hulp van 'n professionele persoon inroep.

ALGEMEEN

WAT IS TOURETTESINDROOM?

Tourettesindroom is 'n oorerflike neurologiese versteuring wat in die kinderjare begin en gekenmerk word deur verskeie fisieke “tics” (onwillekeurige bewegings, bv. gesig wat trek of arm wat ruk) en verbale “tics”(onwillekeurige geluide).

Die versteuring is vroeër as 'n vreemde en bisarre toestand beskou, meestal omdat dit geassosieer is met onbeheersde vloek of obsene woorde. In werklikheid kom die gevloek slegs by 'n baie klein persentasie van mense met Tourettesindroom voor.

Ekstreme gevalle by volwassenes is baie raar, en die versteuring beïnvloed nie intelligensie of lewensverwagting nie. 'n Groot persentasie van die simptome verdwyn ook geleidelik soos kinders ouer word en deur hulle tienerjare gaan.

Daar is nie duidelike ooreenstemming tussen kundiges oor die oorsake van Tourettesindroom nie, en behandeling verskil van kind tot kind. Medikasie en 'n terapeutiese proses waarby die ouers betrek word, word in die meeste gevalle toegepas.

SIMPTOME

WAT IS DIE SIMPTOME VAN TOURETTESINDROOM?

Die volgende simptome is 'n aanduiding, gegrond op die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5), wat wêreldwyd aanvaar word as die mees gesaghebbende bron. Let asb. daarop dat 'n amptelike diagnose slegs deur 'n gekwalifiseerde persoon gemaak mag word.

'n Patroon van gedrag wat ten minste een jaar duur en die volgende insluit:

 1. Verskeie fisieke “tics”, en ten minste een of meer verbale “tic” (geluid).
 2. Hierdie “tics” moet vir meer as drie maande ononderbroke voorkom.

Die gedrag moet voor die ouderdom van 18 begin en nie die gevolg van enige ander mediese toestand wees nie.

BEHANDELING

BEHANDELING VAN TOURETTESINDROOM

 1. Wie moet my kind diagnoseer?
  Enige psigiater of sielkundige wat daarin gespesialiseer het om met gedragsafwykings by kinders te werk.
 2. Gaan my kind medikasie moet gebruik?
  Dit is nie altyd nodig nie, en hang van kind tot kind af. Soms kan goeie resultate bereik word met die hulp van medikasie, veral om fisieke trekkings (“tics”) te beheer. Oor die algemeen word terapie sterk aanbeveel om die probleem psigoterapeuties te behandel.
 3. Wat behels behandeling van 'n kind met Tourettesindroom?
  Saam met medikasie, is sekere vorme van psigoterapie, veral gedragsterapie, aangedui in die behandeling.
 4. Kan my kind genees word?
  Daar is nie regtig 'n genesing vir Tourettesindroom nie, maar behandeling fokus op die beheer van impulsiewe gedrag en veral fisieke trekkings (”tics”) wat kan inmeng met interpersoonlike funksionering. As die fisieke trekkings nie te erg voorkom nie, is behandeling soms onnodig.

NOTAS

 • RSG Potgooi

  RSG Potgooi

  Wat is ‘n ouer se opsies met terapie vir kinders? Wat gebeur in terapie, en hoe kan dit die kind en ouers baat? Met die toenemende aantal kinders wat angs en depressie beleef, is hierdie episode ‘n MOET.

NOODMAATREËLS

Indien jy of ‘n geliefde sukkel met geestesgesondheidsprobleme, stel ons die volgende opsies voor:
 1. skakel jou huisdokter (indien beskikbaar);
 2. gaan na jou naaste hospitaal se noodeenheid;
 3. skakel een van die volgende noodnommers: SADAG (die Suid-Afrikaanse Depressie-en-angsgroep) se 24-uur-hulplyn: 0800 456 789 of selfdoodkrisislyn: 0800 567 567; of
 4. kontak Wie is ek?