Kinders wat geboelie word
Belangrik!
Die jongste navorsing toon dat kinders tussen Graad 4 en Graad 6 die hoogste boeliesyfer ter wêreld het, en dat die lae slaagsyfer direk daarmee te doen het. Ander grade het ook ontstellende hoë syfers.

LISE VRA: Ek hoor en lees deesdae gereeld van kinders wat geboelie word. Is dit regtig so ernstig, of is dit maar net die “in” ding om oor te praat?

LOUIS ANTWOORD: Nee, dit is baie ernstig, en selfs ernstiger as wat ‘n mens besef. Die jongste navorsing toon dat kinders tussen Graad 4 en Graad 6 die hoogste boeliesyfer ter wêreld het, en dat die lae slaagsyfer direk daarmee te doen het. Ander grade het ook ontstellende hoë syfers.

LISE VRA: Maar kinders is tog oor die algemeen spelerig en terg mekaar gereeld. Wanneer is dit boelie, en wanneer nie?

LOUIS ANTWOORD: Jy is heeltemal reg: ‘n mens hoef nie elke insident of ‘n rowwe spelery tussen kinders as “boelie” te beskou nie. Boelie is waar die kind in ‘n swakker posisie as die ander kind of kinders is (fisies kleiner, pas nie sosiaal in nie, ens.) en nie vrywillig deelneem aan die gedrag nie. Hy/sy is met ander woorde hulpeloos en wil nie deel wees daarvan nie. Dit moet ook gedrag wees wat oor ‘n tydperk herhaal word, sodat dit ‘n voortslepende probleem is.

LISE VRA: Hoe kan ouers agterkom hulle kind word geboelie?

LOUIS ANTWOORD: Kinders wat gereeld geboelie word, al is dit op ‘n jong ouderdom, ontwikkel gewoonlik ‘n vorm van depressie. Die tekens kan wees dat die kind minder met maats wil speel of kuier, hom/haar van die familie onttrek, oormatig slaap en verskonings uitdink om skool te vermy. Fisiese klagtes, soos hoofpyne en maagprobleme, kan ook sonder enige mediese oorsaak voorkom.

LISE VRA: Moet ouers inmeng, of sal dit self weggaan? Wat kan hulle doen?

LOUIS ANTWOORD: Dit hang baie van die kind se ouderdom af. As ‘n kind onder die ouderdom van 12 geboelie word, kan ‘n mens nie van hom verwag om homself te beskerm nie. Dit is die ouers en onderwysers se taak. Goeie kommunikasie met jou kind en die aanleer van lewensvaardighede op ‘n jong ouderdom is natuurlik baie belangrik. Met tieners raak dit moeiliker, want hulle skram gewoonlik weg van kommunikasie met hul ouers. Die ouers se inmenging in hulle probleme is ook vir hulle ‘n verleentheid. In hierdie geval moet ‘n mens mooi oor die situasie nadink. As dit net een kind is wat jou tiener boelie, kan jy hom dalk oorreed om saam met jou aan ‘n oplossing te dink. Dit sal terselfdertyd vir hom ‘n lewensles wees. Maar as jou tiener fisies deur ‘n groep kinders bedreig word of hy word deur ‘n onderwyser geboelie, is dit jou reg en plig om in te gryp. My raad aan ouers is om die skool en moontlik ander betrokke ouers bymekaar te kry vir ‘n gesprek sodat almal saam aan ‘n oplossing kan werk.