AGHS
Belangrik!
Indien 'n persoon vermoed dat hy/syself of geliefde aan AGHS ly, is dit belangrik om te onthou dat die toestand behandelbaar is en so gou as moontlik die hulp van 'n professionele persoon inroep.

ALGEMEEN

WAT IS AGHS?

AGHS is 'n probleem wat kinders se ontwikkeling benadeel. Die kern van die probleem is dat die kind se aandag maklik afgelei word of dat oormatig hiperaktiewe gedrag hom of haar verhinder om op 'n taak te konsentreer. Dit kan ook 'n kombinasie van albei wees. 'n Gebrek aan konsentrasie lei daartoe dat die kind nie in staat is om nuwe dinge aan te leer of inligting in te neem nie, en dit vertraag sy of haar ontwikkeling.

Simptome kan reeds van vroeg af waargeneem word en as dit nie goed bestuur word nie, kan dit tot in die laat tienerjare en selfs tot in volwassenheid voortduur. Die spesifieke oorsake van AGHS is onseker, maar daar word algemeen aanvaar dat genetiese faktore die grootste oorsaak is. Hierby kan dieet, asook die sosiale en fisieke omgewing van die kind, 'n rol speel. AGHS kan suksesvol behandel word, en normaalweg word 'n kombinasie van medikasie en 'n gedragsprogram voorgestel.

SIMPTOME

WAT IS DIE SIMPTOME VAN AGHS?

Die volgende simptome is 'n aanduiding, gegrond op die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5), wat wêreldwyd aanvaar word as die mees gesaghebbende bron. Let asb. daarop dat 'n amptelike diagnose slegs deur 'n gekwalifiseerde persoon gemaak mag word.

Om vas te stel of jou kind aan AGHS ly, moet hy of sy ses of meer van óf 1) aandagafleibaarheid óf 2) hiperaktiwiteit/impulsiwiteit-simptome toon. Simptome moet vir ten minste 6 maande voorkom en nie algemeen wees vir die ontwikkelingsouderdom van die kind nie.

 1. Aandagafleibaarheid
  1. Sukkel om aandag te gee aan besonderhede of maak agtelosige foute met huiswerk of ander aktiwiteite.
  2. Sukkel om aandag te behou met take of spel.
  3. Wek die indruk dat hy of sy nie aandag gee wanneer iemand met hom of haar praat nie.
  4. Voltooi nie sy of haar huistake en/of huiswerk nie.
  5. Sukkel om take en aktiwiteite te beplan en te organiseer.
  6. Vermy take of weier om take te verrig wat volgehoue konsentrasie verg.
  7. Verloor gereeld dinge wat nodig is om take te voltooi, bv. boeke, speelgoed, penne, ens.
  8. Aandag word maklik afgetrek deur ander gebeure rondom hom of haar.
  9. Gereelde, daaglikse vergeetagtigheid.
 2. Hiperaktiwiteit/impulsiwiteit
  1. Vroetel gedurig of kan nie stil sit nie.
  2. Verlaat gereeld sy of haar sitplek in 'n klaskamer as dit nie nodig is nie.
  3. Hardloop rond of klim en klouter in situasies waar dit onvanpas is.
  4. Sukkel om rustig alleen te speel.
  5. Is gedurig “aan die gang” en “aan die beweeg”.
  6. 'n Konstante, oormatige gepraat.
  7. Tree impulsief op.
  8. Blaker dikwels antwoorde uit voordat die vraag klaar gevra is.
  9. Sukkel om sy of haar beurt af te wag.
  10. Onderbreek gereeld ander se gesprekke.
 3. Sommige simptome is voor die ouderdom van 7 teenwoordig.
 4. Sommige simptome kom in twee of meer situasies voor, bv. by die skool en in die huis.
 5. Daar moet duidelike tekens wees dat jou kind meer as die ander kinders by die skool sukkel om sosiaal aan te pas.

BEHANDELING

BEHANDELING VAN AGHS

 1. Moet my kind medikasie neem?
  Dit is nie altyd nodig nie en hang van kind tot kind af. Verreweg die beste resultate word met behulp van medikasie bereik.
 2. Wat is die voordele van medikasie?
  Omdat die basis van AGHS hoofsaaklik te doen het met foutiewe chemiese regulering en fisiologiese faktore, spreek die medikasie gewoonlik die simptome en die probleem gelyktydig aan.
 3. Wie moet my kind diagnoseer met AGHS?
  Enige psigiater of sielkundige wat gespesialiseerd is om met gedragsafwykings by kinders te werk.
 4. Wie kan die medikasie vir my kind voorskryf?
  Soms kan 'n algemene praktisyn medikasie voorskryf, maar ons raai jou aan om die medikasie te laat voorskryf deur 'n psigiater wat gespesialiseer het in gedragsafwykings by kinders.
 5. Die medikasie werk nie vir my kind nie; kan ek dit maar net los?
  Daar is nie 'n “one size fits all”-medikasie vir die behandeling van AGHS nie. Wat vir een kind werk, mag dalk nie vir iemand anders werk nie. Gee die psigiater tyd om 'n paar keer van middel en/of dosis te verander totdat die regte resultate verkry word. Moet nooit self besluit om sommer net die medikasie te los nie. Dit is uiters belangrik om altyd 'n professionele persoon te raadpleeg. Daar is baie ouers wat glo vitamine- en omega-aanvullers is net so effektief soos chemiese medikasie. Alhoewel hierdie en ander natuurlike produkte soms van hulp kan wees, dui navorsing duidelik daarop dat aanvullers nie die probleem aanspreek nie.

NOTAS

VIDEOS

ADHD
ADHD
previous arrow
next arrow
ADHD
PlayPlay

 • RSG Potgooi

  RSG Potgooi

  Wat is ‘n ouer se opsies met terapie vir kinders? Wat gebeur in terapie, en hoe kan dit die kind en ouers baat? Met die toenemende aantal kinders wat angs en depressie beleef, is hierdie episode ‘n MOET.

NOODMAATREËLS

Indien jy of ‘n geliefde sukkel met geestesgesondheidsprobleme, stel ons die volgende opsies voor:
 1. skakel jou huisdokter (indien beskikbaar);
 2. gaan na jou naaste hospitaal se noodeenheid;
 3. skakel een van die volgende noodnommers: SADAG (die Suid-Afrikaanse Depressie-en-angsgroep) se 24-uur-hulplyn: 0800 456 789 of selfdoodkrisislyn: 0800 567 567; of
 4. kontak Wie is ek?