Fisiese Mishandeling
Belangrik!
Net soos verbale mishandeling, gaan fisiese mishandeling nie soseer oor geweld nie maar hoofsaaklik oor MAG. Dis ‘n persoon se poging om mag oor iemand anders te kry of te behou.

LISE VRA: Tydens die Oscar Pistorius-saak was fisiese mishandeling van vroue weer ‘n besprekingspunt in die media. Hoekom is daar so baie mans wat vroue mishandel?

LOUIS ANTWOORD: Kan ek net eers noem dat mishandeling onder alle geslagte en ouderdomme voorkom. Mans word dus ook fisies en/of verbaal mishandel.Net soos verbale mishandeling, gaan fisiese mishandeling nie soseer oor geweld nie maar hoofsaaklik oor MAG. Dis ‘n persoon se poging om mag oor iemand anders te kry of te behou. In die meeste gevalle is dit omdat die persoon self met ‘n lae selfbeeld sukkel. Regoor die wêreld is dit oorwegend mans wat die skuldiges is. Vroue is normaalweg FISIES swakker, kleiner en minder aggressief en maak dit dus vir mans makliker om hulle te mishandel. Dit gebeur dikwels dat ‘n man nie veel van homself dink nie en, in ‘n poging om homself ‘n emosionele hupstoot te gee, gewelddadig teenoor die meer weerlose party optree.

LISE VRA: Hoekom bly ‘n vrou by iemand wat haar fisies aanrand? Dit kan tog nie so eenvoudig wees soos dat sy te “swak” is nie?

LOUIS ANTWOORD: Natuurlik nie. Onthou, ons moet onderskei tussen mense wat slagoffers was van fisiese geweld in situasies waaruit hulle nie kon ontsnap nie, en mense wat uit eie, vrye wil in ‘n situasie aanbly. Ons praat dus nie van iemand wat fisies aangerand is tydens bv. ‘n inbraak nie, maar van ‘n vrou wat jare lank in ‘n verhouding bly waar haar man haar fisies mishandel. In so ‘n geval begin kyk ons na ‘n slagoffersindroom. Die persoon wat haarself as die slagoffer van ‘n situasie ervaar, hoef streng gesproke nie in die situasie te wees nie maar KIES om daarin te bly, al voel dit nie bewustelik soos ‘n keuse nie.Ek moet onmiddellik byvoeg dat dit nie so maklik is nie. Talle vroue word gedreig of “afgepers” met fisiese geweld. In hierdie gevalle is vlug nie so ‘n eenvoudige opsie nie. Dit gebeur egter dikwels dat mense voel hulle moet maar met die situasie saamleef bloot omdat hulle nie van ander opsies bewus is nie, óf omdat ander opsies vir hulle ewe onaanvaarbaar lyk.

LISE VRA: Beteken dit dan dat sommige vroue nooit uit so ‘n situasie sal kan ontsnap nie?

LOUIS ANTWOORD: Nee, net dat dit vir sommige vroue makliker is as vir ander. Ons moet onthou dat daar ALTYD ander opsies is. Selfs al klink dit na onaangename opsies, bly dit opsies. Gelukkig is die wet aan die mishandelde persoon se kant. Dit is dus maklik om ‘n interdik teen iemand te kry. As so ‘n interdik oortee word, word die skuldige vinnig gearresteer. Sou hy hom later weer hieraan skuldig maak, is tronkstraf ‘n onvermydelike gevolg.

Daar is verskeie instansies waar ‘n persoon om hulp kan gaan aanklop. GEEN mens, vrou of man, hoef herhaaldelik mishandel te word en die gevoel te hê dat sy/hy alleen in die situasie staan nie.