Louis Awerbuck
Louis Awerbuck
Kliniese sielkundige
Stellenbosch
Vir meer inligting oor die skrywer

Skisofrenie

Daar bestaan baie wanopvattings oor skisofrenie, asook wat die term “skisofrenie” eintlik beteken. Baie van hierdie wanopvattings bestaan omdat skisofrenie ‘n ingewikkelde siekte is om te verstaan, asook om te diagnoseer. Skisofrenie beteken nie ’n “gespelete persoonlikheid” nie. Laasgenoemde is ‘n populêre term wat verwys na die rare voorkoms van veelvuldige persoonlikheidsversteuring, wat nie verband hou met skisofrenie nie. Die meeste mense met ‘n diagnose van skisofrenie is nie gewelddadig of gevaarlik nie, en woon meestal op hulle eie of by familie. Slegs in ekstreme gevalle van skisofrenie word permanente hospitalisering benodig.

Skisofrenie is ‘n ernstige kondisie van die brein waar mense die realiteit as anders as die gemiddelde persoon ervaar. Dit beteken dat die meeste mense met skisofrenie terugvalle het waar hulle hallusineer (dinge sien of hoor wat nie bestaan nie), of delusies (“vreemde” oortuigings, bv dat die persoon Jesus is) ervaar. Die toestand gaan ook gewoonlik met deurmekaar, onlogiese spraak gepaard. Verder ervaar mense met ‘n diagnose van skisofrenie ook afgestompte, of ontoepaslike emosies. So ‘n persoon sal dalk giggel oor ‘n hartseer aangeleentheid, of geen emosies ervaar tydens bv. die dood van ‘n geliefde nie. Mense met gediagnoseerde skisofrenie vind ook gewoonlik nie plesier in sosialisering of in aktiwiteite waarin die meeste mense genot vind nie. Hierdie mense ervaar ook oor die algemeen ‘n gebrek aan inisiatief om belangrike take te voltooi, soos bv om basiese selfsorg toe te pas,te bad en gereeld te eet. Skisofrenie kom baie saam met ander psigiatriese toestande voor, soos angsverwante toestande en fobies, asook veral obsessief-kompulsiewe versteuring.

Daar word algemeen aanvaar dat skisofrenie ‘n sterk genetiese basis as oorsaak het, maar dat omgewingsfaktore (bv. cannabis gebruik gedurende tienerjare, infeksies, en ondervoeding tydens swangerskap) ook ‘n rol kan speel. Mans is meer vatbaar vir die ontwikkeling van skisofrenie, en simptome begin gewoonlik in mense se twintigerjare duidelik waarneembaar word. Sosiale probleme kom gereeld onder mense met skisofrenie voor, bv. werkloosheid, lae tot geen inkomste, en uitbuiting deur ander mense.In vergelyking met die gemiddelde populasie is mense met skisofrenie daarom ‘n groter selfdood risiko, en ‘n groter risiko vir medies-verwante probleme.

Al is skisofrenie gewoonlik ‘n lewenslange kondisie, kan die meeste simptome verbeter met behandeling. Die meeste mense met skisofrenie wat die regte medikasie en sielkundige behandelling kry, se simptome en kwaliteit van lewe verbeter, en funksioneeroor die algemeen langer sonder terugvalle.

Relevante artikels

Artikels van die skrywer

Understanding General Anxiety in the time of COVID-19
Understanding General Anxiety in the time of COVID-19

The sudden occurrence of a pandemic like COVID-19 is a harsh reminder that we actually are not in control of our environment and that unexpected things can happen at any moment this provokes excessive anxiety.

Obsessive-Compulsive behaviour increases as a result of COVID-19
OCD behaviour increases as a result of COVID-19

The symptoms of people struggling with OCD can worsen considerably due to how they experience the pandemic. Individuals who obsessed with cleanliness before the onset of COVID-19 will especially be affected.

Die siekte van ons tyd
Die siekte van ons tyd

Wêreldwyd word gepraat van ‘n “depressie-epidemie”, en alhoewel hierdie gemoedstryd so algemeen in ‘n modern wêreld geword het, lyk dit asof mense nog nie besef hoe gevaarlik die toestand is nie.

A Rational Relationship
A Rational Relationship

Human beings are more irrational than rational. Put in different terms, the reason/s why people act the way they do are more than often not logical and cannot be explained rationally.

Stigmatising in the time of COVID-19
Stigmatising in the time of COVID-19

It seems that the problem of stigmatisation is more far-reaching than most people are aware of. In several communities it is increasingly reported that individuals with symptoms...

Overeating escalates during pandemics like Covid-19
Overeating escalates during pandemic

During May 2020, the data analysis company Ipsos conducted a large online poll among South Africans. Individuals were asked which psychological difficulties they experienced as a result of Covid-19.

Middeljare krisis
Middeljare krisis

Die sogenaamde middeljare is die tydperk waartydens die meeste mense begin gekonfronteer word met hulle sterflikheid, asook die wete dat daar nie eindelose produktiewe jare is wat voorlê nie.

previous arrow
next arrow