Angs is 'n toestand wat almal van ons in sekere stadiums van ons lewens ervaar, al is dit net vir 'n paar minute. In sekere situasies is angs alledaags en gesond. As die liggaam egter hierdie angs "oordryf" (as daar nie regtig 'n logiese rede vir die angsgevoel is nie) praat ons van 'n angsversteuring (distress).
Kognitiewe Versteurings
Kognisie verwys na die brein se DENKE, m.a.w., die verwerking van inligting - meer spesifiek geheue, herwinning en die bestuur van inligting om kennis te stoor. Kognitiewe versteurings (delirium, demensie en alzheimer) is abnormaliteite in denke wat geassosieer word met tydelike of permanente breindisfunksie.
Eetversteurings
Eetversteurings verwys na toestande wat gekenmerk word deur onreëlmatige eetgewoontes, asook ‘n groot bekommernis oor gewig en liggaamsvoorkoms. Dit kan wissel van die beperking van kosinname tot oormatige kosinname, geforseerde braking, oormatige oefening en onnodige gebruik van purgasiemiddels.
Vrou Geestesgesondheid
In hierdie afdeling fokus ons op die ervarings van vroue op hul lewenspad en die onderlinge verhouding tussen haar geestesgesondheid, liggaam en hierdie ervarings. Die lewenspad van die vrou sluit gewoonlik bv. ervarings in aangaande die keuse van lewenstyl, 'n verhoudingsmaat en keuses rakende 'n beroep.
Kinders
Wanneer ‘n kind gediagnoseer word met ‘n versteuring, kan jou ondersteuning en motivering as ouer, familielid of selfs onderwyser‘n baie belangrike rol speel in die aanvaarding, bestuur en hantering van die diagnose. Dit verg die aanleer van vaardighede vir beide ouers en kind.
Persoonlikheidversteuring
Dit verskil van ander diagnoseerbare versteurings in dié opsig dat dit “deel” is van ‘n persoon, en nie iets wat die persoon “onder lede” het nie. As ‘n mens ‘n dit kan vergelyk met ‘n fisieke toestand, kan dit dus eerder met ‘n rare oorerflike siekte as ‘n tydelike toestand soos verkoue vergelyk word.
Breuk met Realiteit
‘n Klein persentasie van die samelewing ervaar ‘n breuk met die realiteit, wat veroorsaak dat hulle dinge hoor en sien wat nie vir die meeste ander mense bestaan nie. ‘n Persoon met psigose ervaar ‘n ander realiteit en hallusineer. Skisofrenie word gekenmerk word deur ‘n gebrek aan logiese denkprosesse.
Mans Geestesgesondheid
In hierdie afdeling fokus ons op mansgeestesgesondheid wat verwys na die sielkundige welstand van mans en sluit in hoe verskillende lewensfases en -fasette soos onder meer werk, verhoudings, liggaamlike gesondheid en veroudering hulle affekteer.
ʼn Gemoedsversteuring is ʼn versteuringspatroon wat ontstaan as gevolg van ʼn abnormale gemoed. Die meeste persone met ʼn gemoedsversteuring ervaar in stadiums depressie, maar sommige persone ervaar ook skommelinge in gemoed (“op-en-af”-gevoel). Die term GEMOED verwys na hoe die persoon VOEL.
Verslawing
Wanneer ‘n persoon ‘n middel inneem (bv. alkohol of dwelms) of deelneem aan ‘n genotvolle aktiwiteit (bv. eet, dobbel, seks) waar herhaalde betrokkenheid by die middel of aktiwiteit kompulsief raak en die normale funksionering van die persoon beïnvloed, praat ons van verslawing.
Impuls Beheer
Dit behels probleme met die regulering van gedrag en/of emosies. Vreemde gedrag vind op die ingewing van die oomblik plaas óf die gedrag kan beplan wees. Dit kan soms gebeur dat hierdie gedrag toevallig teen die wet is, met ernstige gevolge vir die oortreder of ander mense.
Louis Awerbuck
Louis Awerbuck
Kliniese sielkundige
Stellenbosch
Vir meer inligting oor die skrywer

Understanding General Anxiety in the time of COVID-19

The experience of anxiety has many names. Being stressed, tense, worried, anxious and “on the edge” (amongst others) are all descriptors of a specific process occurring in your body as a reaction to perceived threat. The term that is generally used to describe this process, namely “anxiety”, can be confusing to some as it suggests an emotional experience. Although the experience of anxiety/stress/worry certainly leads to certain emotions, it is not emotional in its origin. Being stressed, even only slightly, always starts as a physiological reaction. It starts in the body.

The origin of the stress-reaction is directly related to the well-known concept of fight-or-flight. The fight-or-flight reaction developed through an evolutionary process designed to protect mammals in order to survive. As primitive cave dwellers literally had very small brains and limited thinking power, they could not interpret their environment in order to protect themselves from harm. For example, they could not learn that certain dinosaurs were not carnivorous and therefore did not need to be avoided. Cave dwellers were dependent on their physiological flight-or-fight mechanisms to instantly prepare their bodies to fight danger, or in the case of the dinosaurs, to hopefully run away. The fight-or-flight reaction is governed by a certain part in our brains (amygdala), an area which is also responsible for interpreting fear and danger. When danger is perceived, this area instantly causes muscles to contract, pupils to widen, adrenaline to be secreted and heart rate to increase in order to get maximum oxygen to the muscles via blood flow.

It is clear how physiological fight-or-flight programming is to our advantage. It has enabled us as humans to survive past the cave-dwelling era. However, we have also developed the mental ability to think and to interpret, which enables us to constantly anticipate life’s dangers. In modern life, the dinosaurs have been replaced with threats like financial problems, relationship conflict, and struggling with finding meaning in life. Because we can interpret and understand, our bodies react to the perceived danger (stressors or threats) and subsequently the plight of modern man has quickly become the constant entrapment in a fight-or-flight mode. Statistics reflect that the experience of physical anticipation, i.e. a constant, vague feeling that something bad is going to happen (general anxiety) is rapidly becoming the illness of our time. The mental and physical impact is devastating, and almost always goes hand in hand with depression. In this regard, general anxiety can be seen as an engine that is constantly on high revolutions – it starts wearing down the body (via excessive secretion of blood sugar, cortisol and adrenaline) and has become the biggest cause of disability in the world.

Add the occurrence of COVID-19 to the list of life’s pressure and challenges, and the result has been an increase of millions of people’s fight-or-flight response. From an evolutionary standpoint we have a better chance to survive if we are in control of our environment. If we feel in control of life around us, we feel we understand how life works, and we have a sense of certainty that we can more or less predict what will happen in general. The sudden occurrence of a pandemic like COVID-19 is a harsh reminder that we actually are not in control of our environment and that unexpected things can happen at any moment. The fact that we are not really in control is a fact that does not sit easy with humans, as it provokes excessive anxiety about what might happen (fight-or-flight).

Especially during this period of COVID-19, we are therefore once again forced to embrace the well-known cliché: “focus primarily on only controlling what you can control”. Although it is easier said than done, it is imperative for the sake of our physical and mental health to aid and teach our bodies to not adhere to unnecessary fight-or-flight reactions. A visit to your GP, resulting in the prescription of simple medication, could lead to relief of intense anxiety symptoms. Focusing on breathing exercises, as well as relaxation therapy or meditation, have been proven antidotes to the physiological grip of anxiety.

Fighting general anxiety is fighting unnecessary fight-or-flight reactions and is therefore possible to achieve. Many people live fairly stress-free lives by managing their diet, lifestyle, physical health, and especially by practicing intensive meditation or yoga. Even a slight effort produces results. No vehicle lasts without maintenance, and the principle applies to the human body as well. The price to pay for low physical maintenance is being more vulnerable to the side-effects of increased fight-or-flight reaction in modern life.

Artikels van skrywer

Obsessive-Compulsive behaviour increases as a result of COVID-19
OCD behaviour increases as a result of COVID-19

The symptoms of people struggling with OCD can worsen considerably due to how they experience the pandemic. Individuals who obsessed with cleanliness before the onset of COVID-19 will especially be affected.

Die siekte van ons tyd
Die siekte van ons tyd

Wêreldwyd word gepraat van ‘n “depressie-epidemie”, en alhoewel hierdie gemoedstryd so algemeen in ‘n modern wêreld geword het, lyk dit asof mense nog nie besef hoe gevaarlik die toestand is nie.

A Rational Relationship
A Rational Relationship

Human beings are more irrational than rational. Put in different terms, the reason/s why people act the way they do are more than often not logical and cannot be explained rationally.

Stigmatising in the time of COVID-19
Stigmatising in the time of COVID-19

It seems that the problem of stigmatisation is more far-reaching than most people are aware of. In several communities it is increasingly reported that individuals with symptoms...

Skisofrenie
Skisofrenie

Daar bestaan baie wanopvattings oor skisofrenie, asook wat die term “skisofrenie” eintlik beteken. Baie van hierdie wanopvattings bestaan omdat skisofrenie ‘n ingewikkelde siekte is om te verstaan, asook om te diagnoseer.

Overeating escalates during pandemics like Covid-19
Overeating escalates during pandemic

During May 2020, the data analysis company Ipsos conducted a large online poll among South Africans. Individuals were asked which psychological difficulties they experienced as a result of Covid-19.

Middeljare krisis
Middeljare krisis

Die sogenaamde middeljare is die tydperk waartydens die meeste mense begin gekonfronteer word met hulle sterflikheid, asook die wete dat daar nie eindelose produktiewe jare is wat voorlê nie.

previous arrow
next arrow