Angs is 'n toestand wat almal van ons in sekere stadiums van ons lewens ervaar, al is dit net vir 'n paar minute. In sekere situasies is angs alledaags en gesond. As die liggaam egter hierdie angs "oordryf" (as daar nie regtig 'n logiese rede vir die angsgevoel is nie) praat ons van 'n angsversteuring (distress).
Kognitiewe Versteurings
Kognisie verwys na die brein se DENKE, m.a.w., die verwerking van inligting - meer spesifiek geheue, herwinning en die bestuur van inligting om kennis te stoor. Kognitiewe versteurings (delirium, demensie en alzheimer) is abnormaliteite in denke wat geassosieer word met tydelike of permanente breindisfunksie.
Eetversteurings
Eetversteurings verwys na toestande wat gekenmerk word deur onreëlmatige eetgewoontes, asook ‘n groot bekommernis oor gewig en liggaamsvoorkoms. Dit kan wissel van die beperking van kosinname tot oormatige kosinname, geforseerde braking, oormatige oefening en onnodige gebruik van purgasiemiddels.
Vrou Geestesgesondheid
In hierdie afdeling fokus ons op die ervarings van vroue op hul lewenspad en die onderlinge verhouding tussen haar geestesgesondheid, liggaam en hierdie ervarings. Die lewenspad van die vrou sluit gewoonlik bv. ervarings in aangaande die keuse van lewenstyl, 'n verhoudingsmaat en keuses rakende 'n beroep.
Kinders
Wanneer ‘n kind gediagnoseer word met ‘n versteuring, kan jou ondersteuning en motivering as ouer, familielid of selfs onderwyser‘n baie belangrike rol speel in die aanvaarding, bestuur en hantering van die diagnose. Dit verg die aanleer van vaardighede vir beide ouers en kind.
Persoonlikheidversteuring
Dit verskil van ander diagnoseerbare versteurings in dié opsig dat dit “deel” is van ‘n persoon, en nie iets wat die persoon “onder lede” het nie. As ‘n mens ‘n dit kan vergelyk met ‘n fisieke toestand, kan dit dus eerder met ‘n rare oorerflike siekte as ‘n tydelike toestand soos verkoue vergelyk word.
Breuk met Realiteit
‘n Klein persentasie van die samelewing ervaar ‘n breuk met die realiteit, wat veroorsaak dat hulle dinge hoor en sien wat nie vir die meeste ander mense bestaan nie. ‘n Persoon met psigose ervaar ‘n ander realiteit en hallusineer. Skisofrenie word gekenmerk word deur ‘n gebrek aan logiese denkprosesse.
Mans Geestesgesondheid
In hierdie afdeling fokus ons op mansgeestesgesondheid wat verwys na die sielkundige welstand van mans en sluit in hoe verskillende lewensfases en -fasette soos onder meer werk, verhoudings, liggaamlike gesondheid en veroudering hulle affekteer.
ʼn Gemoedsversteuring is ʼn versteuringspatroon wat ontstaan as gevolg van ʼn abnormale gemoed. Die meeste persone met ʼn gemoedsversteuring ervaar in stadiums depressie, maar sommige persone ervaar ook skommelinge in gemoed (“op-en-af”-gevoel). Die term GEMOED verwys na hoe die persoon VOEL.
Verslawing
Wanneer ‘n persoon ‘n middel inneem (bv. alkohol of dwelms) of deelneem aan ‘n genotvolle aktiwiteit (bv. eet, dobbel, seks) waar herhaalde betrokkenheid by die middel of aktiwiteit kompulsief raak en die normale funksionering van die persoon beïnvloed, praat ons van verslawing.
Impuls Beheer
Dit behels probleme met die regulering van gedrag en/of emosies. Vreemde gedrag vind op die ingewing van die oomblik plaas óf die gedrag kan beplan wees. Dit kan soms gebeur dat hierdie gedrag toevallig teen die wet is, met ernstige gevolge vir die oortreder of ander mense.
Louis Awerbuck
Louis Awerbuck
Kliniese sielkundige
Stellenbosch
Vir meer inligting oor die skrywer

Obsessive-Compulsive behaviour increases as a result of COVID-19

The symptoms of obsessive-compulsive disorder (OCD) are not to be confused with perfectionism, with the need for things to be orderly, or with a strong drive for neatness and order. OCD is a psychological disorder which causes the individual to have repetitive thoughts (called “obsessions”), and/or results in the individual wanting to perform certain routines repeatedly (called “compulsions”). These repetitive thoughts and actions causes the individual great distress, and/or limit a person’s daily functioning. A person who experiences these symptoms of OCD is normally unable to control the obsessive thoughts and compulsive behaviours. Most adults with OCD realise and acknowledge that the obsessions and compulsions are illogical and don’t make any sense, but are fairly powerless to control it.

Obsessive–compulsive disorder affects about 2% of people, and is associated with nervous tics, certain forms of depressions and/or anxiety, and sleep disturbances. The cause for OCD is not clearly defined, but it is generally accepted that genetics and stress-inducing events can lead to the onset of OCD. OCD usually starts in the teen or young adult years, and although it is a lifelong condition for many people, it is rare for OCD to start after the age of 35.

The symptoms of OCD seem to be grouped together in 4 clusters or dimensions:

  1. Concerning symmetry – Related to counting, ordering, and repeating compulsions, for example Intense stress when objects aren't orderly or arranged in a specific way, or chronically doubting that the doors have been locked or whether the tap has been turned off.
  2. Concerning “forbidden thoughts” – Related to intrusive and distressing thoughts of a violent, religious, or sexual nature. Examples can be a preoccupation with the thought or image of a loved one dying, or the possibility that God, the devil, or maybe disease—will harm either the person or the people that the person cares about.
  3. Concerning cleanliness and hygiene – Related to obsessions about contamination and compulsions about cleaning. Examples include fear of being contaminated by touching objects others have touched, and/or the obsession about germs leading to incessant hand-washing.
  4. Concerning “hoarding” – Related to obsessions and compulsions about hoarding and storing items and the inability to get rid of unnecessary items. For example, an individual who engages in compulsive hoarding might be inclined to keep all empty food tin cans, while accepting that such behaviour is irrational on a more intellectual level.

OCD varies in intensity, but can severely impair an individual’s life. Problems resulting from obsessive-compulsive disorder may include:

  1. Excessive time spent engaging in ritualistic behaviours, for example rearranging objects
  2. Health problems, such as dermatitis due to frequent handwashing
  3. Struggling to attend work, school or social events
  4. Conflict in relationships
  5. Depressed and/or anxious mood

Excessive skin-picking, hair-pulling and nail-biting are all examples of compulsive behaviour. However, compulsions are different from tics (e.g. tapping, slapping rubbing, or blinking),and stereotypical movements (such as head banging and body rocking). More than half of people diagnosed with OCD have had suicidal tendencies, and about 15% have attempted suicide. Furthermore, Individuals diagnosed with OCD are affected with sleep disturbances at a much higher rate than the general population.  OCD further frequently occurs together with general anxiety disorder, bipolar disorder and major depression.

Symptoms of OCD should always be evaluated in context. In certain situations, people repeat certain behaviours, but they do not necessarily perform these behaviours in a compulsive manner. For example, bedtime routines, “normal” hygiene routines, family activities, and religious practices are usually not compulsions, and therefore certain behaviours can be seen as compulsions or just as habit, depending on the circumstances in which these behaviours take place.

Covid-19 has had the effect of generally increasing anxiety, stress, panic and worry. However, the symptoms of people struggling with OCD can worsen considerably due to how they experience the pandemic. Individuals who obsessed with cleanliness and hygiene before the onset of COVID-19 will especially be affected. They are likely to obsess more about the risk of contamination and would be inclined to increase their frequency of compulsive cleaning or scrubbing.

Especially during COVID-19, people experiencing OCD should attempt to separate their compulsive behaviours from what is appropriate under the circumstances. For example, individuals should not wash their hands for longer than 25 seconds. Handwashing should only occur If you have left your house, sneezed, blowed your nose, came in contact with others or when your hands are objectively dirty. Only surfaces which are in regular contact with people’s hands should be cleaned, otherwise these areas should be avoided. Cleaning or disinfecting surfaces at home should not take more than a few minutes a day.

Treatment involves appropriate medication combined with psychotherapy, and in many cases has assisted individuals to be symptom-free, or at least to be able to manage the symptoms more effectively.

Artikels van skrywer

Die siekte van ons tyd
Die siekte van ons tyd

Wêreldwyd word gepraat van ‘n “depressie-epidemie”, en alhoewel hierdie gemoedstryd so algemeen in ‘n modern wêreld geword het, lyk dit asof mense nog nie besef hoe gevaarlik die toestand is nie.

A Rational Relationship
A Rational Relationship

Human beings are more irrational than rational. Put in different terms, the reason/s why people act the way they do are more than often not logical and cannot be explained rationally.

Stigmatising in the time of COVID-19
Stigmatising in the time of COVID-19

It seems that the problem of stigmatisation is more far-reaching than most people are aware of. In several communities it is increasingly reported that individuals with symptoms...

Skisofrenie
Skisofrenie

Daar bestaan baie wanopvattings oor skisofrenie, asook wat die term “skisofrenie” eintlik beteken. Baie van hierdie wanopvattings bestaan omdat skisofrenie ‘n ingewikkelde siekte is om te verstaan, asook om te diagnoseer.

Overeating escalates during pandemics like Covid-19
Overeating escalates during pandemic

During May 2020, the data analysis company Ipsos conducted a large online poll among South Africans. Individuals were asked which psychological difficulties they experienced as a result of Covid-19.

Middeljare krisis
Middeljare krisis

Die sogenaamde middeljare is die tydperk waartydens die meeste mense begin gekonfronteer word met hulle sterflikheid, asook die wete dat daar nie eindelose produktiewe jare is wat voorlê nie.

Understanding General Anxiety in the time of COVID-19
Understanding General Anxiety in the time of COVID-19

The sudden occurrence of a pandemic like COVID-19 is a harsh reminder that we actually are not in control of our environment and that unexpected things can happen at any moment this provokes excessive anxiety.

previous arrow
next arrow